czwartek, 17 sierpnia 2017
Imieniny: Jacka i Mirona

17 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jacka i Mirona

18 sierpnia 2017

Imieniny

  • Heleny i Bronisławy

19 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bolsława i Juliana

20 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bernarda i Sobiesława

E-dzienniki już w szkołach

6029 uczniów rozpoczęło 3 września naukę w tczewskich szkołach samorządowych – podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku w szkołach uczy się 279 pięciolatków i 310 sześciolatków. Nowością w tym roku szkolnym jest e-szkoła czyli elektroniczny dziennik, dzięki któremu rodzice każdej chwili będą mogli kontrolować oceny o obecności swoich pociech.

Program e-szkoła to jeden z modułów dofinansowanego ze środków unijnych projektu Wrota Tczewa.
Jak zapewnił Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa, wszystkie samorządowe szkoły są przygotowane do prowadzenia e-dziennika. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w dobrej jakości komputery i miały czas na przetestowanie nowego sytemu.
- Już na pierwszych zebraniach w szkołach rodzice otrzymają login i hasło, aby móc na bieżąco, za pośrednictwem internetu, sprawdzać postępy w nauce , obecności czy inne komunikaty szkoły dotyczące ich dziecka – tłumaczy wiceprezydent Zenon Drewa. – Na razie obok e-dziennika funkcjonować będzie tradycyjny dziennik papierowy.

Liczba uczniów w tczewskich szkołach samorządowych

Szkoły podstawowe (łącznie z klasami „O”):
- SSP 2 – 578
- SP 5 – 474
- SP 7 – 262
- SP 8 – 388
- SP 10 – 771
- SP 11- 863
- SP 12 – 1095

Gimnazja:
- Gimnazjum nr 1 – 647
- Gimnazjum nr 2 – 264
- Gimnazjum nr 3 - 687

Projekt „Wrota Tczewa dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego” jest realizowany przez miasto Tczew przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest kompleksowym przedsięwzięciem samorządu miasta, dotyczącym zintegrowanego pakietu usług elektronicznych, adresowanych do szerokiej grupy odbiorców. Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie nowoczesnego portalu miejskiego, dzięki któremu użytkownicy internetu, w szczególności mieszkańcy Tczewa, będą posiadać dostęp do licznych usług on-line.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013